הרישום הפלילי וצה"ל

בכל הנוגע לשירות של חייל בחובה, בקבע או במילואים, בתוך צה"ל, והרישום הפלילי שנערך לו, החוקים שונים מאלו של הדין הפלילי באזרחות. לכן, אם אתם משרתים כרגע בצבא, חשוב מאד להכיר את הדין הפלילי בצה"ל, אשר מייחד אותו, ודורש התמודדות עם כלים מיוחדים. הכרה נכונה של מערכת המשפט הצבאית עוזרת לנו להתמודד עם מקרה בו אנחנו עומדים לדין, ולדעת מה הזכויות המגיעות לנו ובמה המצב שלנו שונה מנאשם העומד לדין פלילי מחוץ לצבא – במקרה בו אתם עומדים לדין בפני בית דין צבאי, חשוב שתדעו שאתם זכאים להגנה הן מהסנגוריה הצבאית, והן לייצוג עורך דין פלילי אזרחי. חשוב גם להגיד שכיום מערכת החוק הישראלית עומדת בפני שינוי, שכן הצעתה של ח"כ מירי רגב בנוגע לשינוי הדין הפלילי והרישום פלילי בצה"ל, עומדים בפני דיון בכנסת.

הדין הפלילי בצבא

ראשית, חשוב לציין כי כל עבירה הנחשבת כעבירה פלילית במדינת ישראל – תקפה גם בצבא, ובאם נעשתה במסגרת צבאית, הרי שחזקה על כך שהנאשם יעמוד בפני בית דין צבאי – אשר לו הסמכות להרשיע את הנאשם בדין פלילי, וכך נוצר רישום פלילי. כל עבירה, כולל גניבה, עבירות מין שונות, שימוש לא הולם בנשק, וכן מכירה של סמים מסוכנים – כולם מהווים עבירות פליליות במדינת ישראל, ועל כן גם בצה"ל.

לעומת זאת, יש מקרים בהם צה"ל מציב רף חמור יותר מהדין הפלילי האזרחי – כמו מקרה של שימוש אישי בסמים, אשר באזרחות לא תמיד יגמר בהרשעה של ממש, אם מדובר בפעם ראשונה, ואילו בצה"ל מתייחסים לאחזקה ושימוש אישי של סמים בחומרה.

כמו כן, יש עבירות אשר מיוחדות לצבא, וגוררות איתן רישום פלילי – כמו לדוגמא מקרה של עריקות. עריקות מוגדרת בחוק ככל מקרה בו חייל נפקד למעלה מ40 יום. בעוד שבחיים האזרחיים המונח של עריקות למעשה לא קיים, הרי שבצבא מדובר באישום פלילי לכל דבר, הגורר אחריו רישום פלילי שממשיך איתנו גם לאזרחות.

המצב עומד לקראת שינוי

חשוב לציין שכאמור, הצעת החוק של חברת הכנסת רגב מציעה להשוות את התנאים של הנאשם העומד בפני בית דין צבאי, לאלה של הנאשם העומד בפני בית דין רגיל. הכוונה היא לכך שבמקרים של שימוש אישי בסמים הדין יהיה זהה לאלה של הנאשם האזרחי, וכן שעבירות מיוחדות לצבא, כמו נפקדות ועריקות, לא יגררו אחריהם רישום פלילי – שכן המעשה, שפעמים רבות מתקיים כאשר החייל צעיר מאד, לא מהווה תמונת ראי משקפת של אותו אדם, כחמש שנים מאוחר יותר.

חיילים אף יכולים לבקש חנינה ומחיקת רישום פלילי מנשיא המדינה, בכפוף להחלטה של רמ"ד חנינות בפרקליטות הצבאית. בנוסף יש לזכור שגם עורך דין צבאי יכול לטפל בבעיה של רישום פלילי