במהלך חיינו אנו עדים למקרים רבים בהם חברינו או מכרינו נפגעו וניזוקו, אם מתוך כוונה תחילה או לאו. גם אנו עלולים להיקלע למצבים בהם רכושנו, או חלילה, גופנו כמו  בעת תאונת דרכים, ניזוקו. שאלת האשם קיימת תמיד אך לא תמיד נדע האם יש לנו זכויות לדרוש פיצוי עבור הפגיעה והנזק. גם בכל הקשור לנזקי נדל"ן, קיימים חוקים המגנים על האזרח ומעניקים לו אפשרות לעמוד על זכויות במידה ונפגע או ניזוק.

מהם דיני נזיקין
בכדי להבין מהם דיני נזיקין הקשורים לתחום הנדל"ן, חשוב להבין מהם דיני נזיקין באופן כללי. דיני נזיקין הינם חלק ממערכת חוקים השייכים לתחום המשפט האזרחי. דיני נזיקין מסתעפים ונחלקים לתתי סעיפים רבים. דיני נזיקין מתמקדים בנזק אשר נגרם לאדם מסוים (הניזוק) בכל דרך שהיא, כאשר מטרת העל היא מתן פיצויים עבור אותם הנזקים.

במה דנים בדיני נזיקין
במשפט הדן בדיני נזיקין תיבחנה שתי שאלות מרכזיות:
שאלת האחריות – בסעיף זה יש להוכיח כי אכן נגרם נזק ואז תיבחן רמת האחריות של המזיק, אם בכלל קיימת אחת כזו. את המענה לסעיף זה מבססים על פקודות הנזיקין הקבועות בחוק והן אלו הקובעות אם במעשה אשר נעשה לניזוק קיימת עוולה.
שאלת הסעד – במידה והמזיק ביצע עוולה אשר הדין מכיר בה כעוולה ברת פיצוי והמזיק נמצא כנושא באחריות על נזקי האדם התובע, נבחנת שאלת הסעד המגיעה לניזוק. מקובל שמתן הסעד יימדד בפיצוי כספי כאשר המטרה במרבית המקרים הינה, להשיב את הניזוק למצבו הקודם כאילו לא בוצעה העוולה מלכתחילה; להביא לשיפור איכות חייו של הניזוק, שיקומו והחזרתו למצבו הפיזי או הנפשי אשר היה טרם גרימת הנזק.

מתי ניתן לתבוע בגין נזקים הקשורים לנדל"ן
נזקים הקשורים לנדל"ן הינם רבים ונגרמים כתוצאה מגורמים שונים ומגוונים. ניתן לתבוע פיצוי בעבור נזקים אשר נגרמו על ידי קבלן בעת רכישת דירה חדשה, נזקים אשר נגרמו כתוצאה ממעשיהם של שכנים החולקים בניין מגורים משותף או בעבור פגיעות אשר אירעו בשטחי נדל"ן המוצעים למכירה ו/או השכרה.

באופן כללי, החוק הישראלי מגן על האזרח הקטן ומאפשר לו לתבוע כאשר נעשה לו נזק כלשהו. ניתן למצוא עורכי דין המתמחים בתביעות מסוג זה בפורום עורכי דין מקצועי. במידה וחשתם כי נפגעתם חשוב לתעד את המפגע ואת המעורבים בנידון. ניתן לצלם את הנזק או לתעדו בכל דרך אחרת על מנת להוכיח את האשמה בבוא העת. כמו כן, מומלץ ביותר להיעזר בשירותיו של עורך דין המומחה בתחום דיני הנזיקין השונים.