לפני קניית דירה או בית חדש מומלץ לבצע בדיקה של  תוכניות הפיתוח באיזור קניית הנכס

לתוכניות של פיתוח האזור בו מצוי הנכס השפעה  על ערכו.


בישראל ארבעה סוגי תוכניות:
תוכנית מתאר ארצית .
תוכנית מתאר מחוזית.
תוכנית מתאר מקומית.
תוכנית מפורטת.

בדיקת תוכניות פיתוח באיזור קניית הנכס – בדיקת תוכנית מתאר לפני רכישת נכס

כל תוכנית כפופה לתוכנית שמעליה, כלומר שינויים בתוכנית מתאר מקומית דורשים אישור ושינוי של תוכנית המתאר המחוזית למעט מספר חריגים- תכניות בסמכות וועדה מקומית.
בדרך כלל, התוכניות הרלוונטיות לצרכי מידע אודות דירה או בית למגורים הם התוכנית המחוזית והתוכנית המקומית:
תוכנית מחוזית – נועדה לקבוע את עקרונות התכנון של המחוז, כלומר: הקצאת שטחים לייעודי קרקע שונים, קביעת שטחים פתוחים, שירותים לציבור . כל התכנון של הוועדה המחוזית כפוף לתוכנית המתאר הארצית.
תוכנית מתאר מקומית ומפורטת – נועדה להתוות את מדיניות התכנון העירונית, לקבוע את ייעודי הקרקע על פי מדיניות זו ובהתאם לסטנדרטים מוסכמים, להתוות את מערכת הכבישים המקומית, להקצות שטחים לצרכי ציבור ולמבני ציבור. כל הוראות התוכנית המקומית כפופים להוראות התוכנית המחוזית.

 

המידע באדיבות BAM המתמחים בתכנון ושיפוץ בתים לפי תוכניות מתאר ארציות