איך ניתן  לבטל רישום פלילי ומדוע כדאי להיעזר בשירותי עורך דין פלילי המתמחה במחיקת רישומים פליליים
רישום פלילי הינו השלב הראשוני המתחיל את ההליך הפלילי. המשטרה תרשום רישום פלילי נגד כל אדם , אחרי שהוגשה נגדו תלונה שיש בה עניין לציבור. את הרישום הפלילי קל יהיה לבטל עוד בטרם שהוגש כתב אישום. במצבים אלו אפשר לפנות ליחידה במשטרה אשר אחראית על הרישומים הפליליים  ולבקש ממנה לבטל את כתב האשמה. פנייה לביטול כתב אישום פלילי צריכה להיות מלווה בנימוקים ראויים כמו למשל זמן רב שעבר,  או נימוקים בריאותיים, אישיים וכדומה.  קיימת אפשרות לברר בתחילת ההליך האומנם יש סיכויים לביטול הרישום הפלילי. לכן כבר בעת פתיחת תיק החקירה חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין פלילי המתמחה במחיקת רישומים פליליים. מעורבות עורך הדין בכל ההליך היא חשובה ביותר.